– Một cách rất dễ hiểu, khi một sản phẩm cụ thể với chất lượng được cam kết thể hiện đúng (giữ lời hứa) và được “người mua” tin tưởng, khi đó hình thành thương hiệu, tức sản phẩm trở thành thương hiệu. Hai thực thể này bản thân không khác nhau, nhưng khi sản phẩm được khách hàng công nhận thì nó trở thành thương hiệu.
– Thương hiệu sản phẩm khẳng định uy tín của nhà sản xuất và chất lượng sản phẩm khi được người tiêu dùng tin tưởng và phải mất nhiều thời gian mới tạo nên được thương hiệu sản phẩm.